Pravila

 • Upload Slika zadržava pravo da onemogući ili izbriše bilo koju datoteku koja bi mogla ugroziti sigurnost našeg servera, ili krši ova Pravila za otpremanje slika ili se na drugi način smatra nepoželjnim (po našem isključivom nahođenju).
 • Usluga hostinga slika pruža se takva kakva je, bez podrazumevanih bilo kakvih garancija. Ne možemo biti odgovorni za gubitak slika ili drugu štetu koja može nastati usled kvara tehničke prirode ili bilo kakvog kvara van moje kontrole.
 • Upload Slika ne dozvoljava otpremanje sledećih vrsta slika:
  • Slike koje sadrže pornografiju ili prekomerne golotinje (ženske gole grudi , ženski ili muški polni organ ) nisu dozvoljene.
  • Slike koje sadrže jezive prizore, poput sakaćenja ljudi i životinja nisu dozvoljene.
  • Slike koje narušavaju nečiju privatnost nisu dozvoljene.
  • Pročitaj još jednom naša Pravila
 • Slike neće biti nikada izbrisane ako ne krše naša Pravila
 • Upload Slika zadržava pravo da uskrati pristup bilo kojem korisniku koji otprema datoteke koje ugrožavaju sigurnost našeg servera ili ako slike nisu u skladu sa našim Pravilima ili se na drugi način smatra da zloupotrebljava besplatnu uslugu hostinga slika.
 • Upload Slika zadržava pravo da izmeni ova Pravila za otpremanje slika u bilo kom trenutku bez prethodnog obaveštenja,zato redovno čitajte Pravila jer su moguće razne promene!


Pravila o privatnosti